Volvo Carsista ensimmäinen autonvalmistaja, joka tutkii SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen mahdollisuuksia

Volvo Carsista ensimmäinen autonvalmistaja, joka tutkii SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen mahdollisuuksia
16. kesäkuu 2021

Kumppanuus tekee Volvosta ensimmäisen autonvalmistajan, joka työskentelee SSAB:n ja sen HYBRIT-aloitteen kanssa terästeollisuuden kunnianhimoisimmissa ja edistyneimmissä fossiilivapaan teräksen kehitysprojekteissa.

HYBRIT-aloitteen käynnistivät SSAB, rautamalmin valmistaja LKAB sekä energiayhtiö Vattenfall. Sen tavoitteena on korvata rautamalmipohjaisessa teräksenvalmistuksessa perinteisesti tarvittu koksihiili fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä. Lopputuloksena odotetaan syntyvän maailman ensimmäinen fossiiliton teräksenvalmistusteknologia, jolla ei ole käytännössä lainkaan hiilijalanjälkeä.

Osana yhteistyötä Volvo varmistaa ensimmäisenä autonvalmistajana itselleen oikeudet SSAB:n teräkseen, joka on valmistettu vedyllä pelkistetystä raudasta HYBRIT-tehtaalla Ruotsin Luleåssa. Tätä terästä käytetään testaustarkoituksiin ja mahdollisesti konseptiautossa.

SSAB aikoo tuoda vuonna 2026 markkinoille fossiilivapaata terästä suuremmalla volyymilla. Volvon tavoitteena on olla ensimmäinen autonvalmistaja, joka käyttää fossiilivapaata terästä tuotantoautoissaan.

“Pyrimme pienentämään koko ajan kokonaishiilijalanjälkeämme ja tiedämme, että teräs on merkittävä edistysaskeleita vaativa osa-alue. Yhteistyö SSAB:n kanssa fossiilivapaan teräksen kehityksessä voi synnyttää merkittäviä päästövähennyksiä toimitusketjussamme”, toteaa Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson.

“Rakennamme täysin fossiilittoman arvoketjun loppuasiakkaaseen asti. Läpimurtoteknologiallamme ei ole käytännössä lainkaan hiilijalanjälkeä, ja se auttaa vahvistamaan asiakkaamme kilpailukykyä. Pyrimme yhdessä Volvon kanssa kehittämään fossiilittomia terästuotteita tulevaisuuden autoja varten”, sanoo SSAB:n pääjohtaja Martin Lindqvist.

Kansainvälinen terästeollisuus aiheuttaa noin 7 prosenttia maailmanlaajuisista suorista hiilipäästöistä, koska teollisuutta hallitsee tällä hetkellä rautamalmipohjainen teräksenvalmistusteknologia, jossa käytetään koksihiilestä riippuvaisia masuuneja.

Volvolla teräksen- ja raudantuotantoon liittyvät CO2-päästöt käsittävät perinteistä voimansiirtoa käyttävissä autoissa noin 35 prosenttia ja täyssähköautoissa 20 prosenttia materiaalien ja osatuotannon CO2-kokonaispäästöistä.

Yhteistyö SSAB:n kanssa on viimeisin hanke, joka tukee Volvon ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelma on yksi autoteollisuuden kunnianhimoisimmista, ja sen ytimenä on Volvon tavoite olla pelkkien täyssähköautojen valmistaja vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastosuunnitelma menee kuitenkin pelkkää autojen sähköistämistä ja pakokaasupäästöjen vähentämistä pidemmälle. Volvo puuttuu hiilipäästöihin myös laajemmissa toiminnoissaan ja toimitusketjuissaan sekä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön kautta.

Lyhyellä aikavälillä näillä ja muilla toimenpiteillä pyritään pienentämään autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana. Volvon tavoitteena on olla ilmastoneutraali yritys vuoteen 2040 mennessä.

Huomautuksia toimittajille

  • SSAB pyrkii vähentämään Ruotsin CO2-päästöjä 10 prosentilla ja Suomen päästöjä 7 prosentilla HYBRIT-teknologian avulla käyttämällä vedestä tuotettua vetyä ja fossiilitonta sähköä koksihiilen sijaan.

 

16.6.2021 

Volvo Car Finland 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
 [email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/