Volvo Carsin Torslandan-tehtaasta yhtiön ensimmäinen ilmastoneutraali autotehdas

Volvo Carsin Torslandan-tehtaasta yhtiön ensimmäinen ilmastoneutraali autotehdas
26. toukokuu 2021

Torslanda on toinen tämän merkkipaalun saavuttanut tehdas Volvon tuotantoverkostossa. Skövden-moottoritehdas Ruotsissa tuli ilmastoneutraaliksi vuonna 2018.

Volvo määrittelee tuotantolaitoksen täysin ilmastoneutraaliksi, kun se ei aiheuta nettokasvua ilmakehän kasvihuonekaasupäästöissä tehtaan käyttämän sähkön ja lämmityksen seurauksena.

Torslandan-tehdas on Volvon vanhin, ja se on saanut voimansa ilmastoneutraalista sähköstä jo vuodesta 2008 lähtien. Nyt se käyttää myös ilmastoneutraalia lämmitystä. Puolet tehtaan lämmityksestä on peräisin biokaasusta ja puolet pääasiassa kaukolämmityksestä, jossa käytetään teollisuuden jätelämpöä.

“Torslandan yltäminen Volvon ensimmäiseksi ilmastoneutraaliksi autotehtaaksi on huikea merkkipaalu. Olemme sitoutuneet saavuttamaan ilmastoneutraalin tuotantoverkoston vuoteen 2025 mennessä. Tämä viimeisin edistysaskel on osoitus siitä päättäväisyydestä, jolla pyrimme koko ajan pienentämään toimintojemme ympäristövaikutuksia”, sanoo Volvon teollisuustoimintojen ja laadunvalvonnan johtaja Javier Varela.

Ilmastoneutraalilla Torslandan-tehtaalla vähennetään lisäksi koko ajan energiankulutusta. Toimintoihin tehdyt parannukset vuoden 2020 aikana synnyttivät lähes 7 000 megawattitunnin (MWh) vuotuistetut energiasäästöt, mikä vastaa yli 450 ruotsalaiskodin vuosittaista energiankulutusta.

Tulevina vuosina tehtaalla on tarkoitus tehdä lisää parannuksia muun muassa valaistus- ja lämmitysjärjestelmiin, minkä pitäisi kasvattaa vuosittaisia energiasäästöjä noin 20 000 megawattitunnilla vuoteen 2023 mennessä. Nämä säästöt ovat osa Volvon suurempaa suunnitelmaa vähentää autokohtaista energiankulutusta 30 prosentilla vuonna 2025.

Jotta Volvo voi saavuttaa ilmastoneutraalin tuotantotoiminnan, se tarvitsee paikallisten yhteistyökumppanien, hallitusten ja yritysten tukea ilmastoneutraalin sähkön ja lämmityksen käyttämiseksi. Lisäksi Volvo kehittää omaa uusiutuvan sähkön tuotantokapasiteettiaan.

Volvon ilmastoneutraalin tuotannon tavoite on osa yhtiön kunnianhimoista ilmastosuunnitelmaa. Sen keskipisteenä on Volvon aikomus sähköistää koko automallistonsa.Ilmastosuunnitelma menee kuitenkin pelkkää autojen sähköistämistä ja pakokaasupäästöjen vähentämistä pidemmälle. Volvo puuttuu hiilipäästöihin myös laajemmissa toiminnoissaan ja toimitusketjuissaan sekä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön kautta kiertotaloutta hyödyntämällä.
 

26.5.2021 

Volvo Car Finland 
 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
[email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/