Volvo Carsin Daqingin tehdas toimii 100-prosenttisesti ilmastoneutraalilla sähköllä

Volvo Carsin Daqingin tehdas toimii 100-prosenttisesti ilmastoneutraalilla sähköllä
25. maaliskuu 2021

Daqingin tehtaan saavutuksen myötä Volvon maailmanlaajuinen valmistusverkosto saa nyt virtansa lähes 90-prosenttisesti ilmastoneutraalista sähköstä, mikä on tärkeä askel kohti yhtiön tavoitetta tehdä tuotantotoiminnasta ilmastoneutraalia vuoteen 2025 mennessä.

Tehdas toimii jatkossa biomassasta (83 prosenttia) ja tuulivoimasta (17 prosenttia) tuotetulla sähköllä. Tämän arvioidaan vähentävän tehtaan vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä noin 34 000 tonnilla.

Biomassavoimalaitokset, jotka toimittavat sähköä Daqingin tehtaalle, käyttävät paikallisesti ja kestävästi kerättyjä maatalouden ja metsänhoidon jäämäaineksia.

“Meille Volvolla kestävä kehitys on yhtä tärkeää kuin turvallisuus. Jotta saavutamme kunnianhimoiset ilmastotavoitteemme, päästöihin puuttuminen koko valmistusverkostossa on välttämätöntä. Olen erittäin tyytyväinen, että Daqing saa nyt virtansa 100-prosenttisesti ilmastoneutraalista sähköstä”, sanoo Volvon teollisten toimintojen ja laadunvalvonnan johtaja Javier Varela.

Daqingin saavuttaman merkkipaalun lisäksi Volvo on onnistunut yleisesti vähentämään päästöjä Kiinan tehtaillaan. Autonvalmistaja on viime kuukausina toiminut läheisessä yhteistyössä paikallisten alihankkijoiden kanssa ja rohkaissut heitä vaihtamaan 100-prosenttisesti ilmastoneutraaliin sähköön. Suhtautuminen yhteiseen tavoitteeseen on ollut erittäin myönteistä.

Jotta Volvo voi saavuttaa ilmastoneutraalit valmistustoiminnot vuoteen 2025 mennessä, sen on voitava käyttää ilmastoneutraalia sähköä ja lämmitystä. Tämä edellyttää, että Volvo löytää paikallisia yhteistyökumppaneita hallituksissa ja yrityksissä, jotka tukevat kestävän kehityksen mukaisten vaihtoehtojen kehittämistä.

“Voimme saavuttaa ilmastotavoitteemme vain työskentelemällä yhdessä alihankkijoiden kanssa. Olemme kiitollisia saamastamme tuesta Kiinassa, ja haluamme olla esimerkkinä tuotantoteollisuuden kestävässä kehityksessä”, Javier Varela toteaa.

Volvon ilmastoneutraalia tuotantoa koskeva tavoite on osa yhtiön laajempaa ilmastosuunnitelmaa, joka on yksi autoteollisuuden kunnianhimoisimmista. Volvo haluaa olla vuoteen 2030 mennessä täysin sähköinen automerkki, joka valmistaa pelkkiä täyssähköautoja.

Ilmastosuunnitelma menee pelkkää autojen sähköistämistä ja pakokaasupäästöjen vähentämistä pidemmälle. Volvo puuttuu hiilipäästöihin myös laajemmissa toiminnoissaan ja toimitusketjuissaan sekä kierrätyksen ja materiaalien uudelleenkäytön kautta. Lyhyellä aikavälillä näillä ja muilla toimenpiteillä pyritään vähentämään autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana. Volvo aikoo olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä.
 

25.3.2021 

Volvo Car Finland 

Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
[email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/