Volvo Cars tehostaa ilmastotoimiaan – tavoitteena vähentää autokohtaisia CO2-päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja hyödyntää lähes nollapäästöistä alumiinia ja terästä

Volvo Cars tehostaa ilmastotoimiaan – tavoitteena vähentää autokohtaisia CO2-päästöjä 75 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja hyödyntää lähes nollapäästöistä alumiinia ja terästä
4. joulukuu 2023

Tämän lisäksi Volvo pyrkii olemaan täysin ilmastoneutraali yritys vuoteen 2040 mennessä ja vähentämään autokohtaisia CO2-päästöjä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana. Vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana autokohtaiset CO2-kokonaispäästöt olivat 19 prosenttia pienemmät vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. 

Mittavan 75 prosentin vähennystavoitteen saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että jatkamme työtä nykyisen suunnitelmamme mukaisesti. Volvon tavoitteena on myydä pelkkiä täyssähköautoja vuodesta 2030 alkaen, mikä poistaa pakokaasupäästöt mallistosta kokonaan. 

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa apuna on jäsenyys maailman talousfoorumin First Movers Coalition (FMC) -ryhmässä. Volvo investoi vahvasti uusiin puhtaisiin teknologioihin, jotka tukevat siirtymää lähes nollapäästöisen alumiinin käyttöön. 

Volvo ottaa askeleita eteenpäin myös terästeollisuudessa yhteistyössä ruotsalaisen teräsvalmistajan SSAB:n kanssa. Volvo oli ensimmäinen autonvalmistaja, joka alkoi tutkia SSAB:n kanssa lähes nollapäästöisen korkealaatuisen teräksen mahdollisuuksia autoteollisuudessa. Nyt Volvo on vahvistanut saavansa SSAB:ltä käyttöönsä lähes nollapäästöistä primääri- ja kierrätysterästä, jota yritys aikoo hyödyntää yhdessä auto-ohjelmassaan vuoteen 2026 mennessä.  


“COP28 on historiallinen totuuden hetki ilmastotoimille”, sanoo Volvon operatiivinen johtaja Javier Varela. “Maailman on tultava yhteen ja ryhdyttävä toimeen, jotta voimme välttää ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset. Olemme sitoutuneet tekemään oman osamme ja kannustamme maailman poliittisia ja yritysjohtajia toimimaan samoin.” 
 

Volvo julkisti aikaisemmin tänä vuonna täysin sähköisen EX30-mallin, jonka hiilijalanjälki on tähän mennessä Volvon historian pienin. EX30 on yksi useista uusista täyssähköisistä Volvo -malleista, joita on jo julkaistu ja julkaistaan tulevina vuosina matkalla kohti pelkkien täyssähköautojen valmistusta vuonna 2030. Työ edistyy hyvää vauhtia – vuoden 2023 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana täyssähköautot käsittivät 16 prosenttia Volvon maailmanlaajuisesta kokonaismyynnistä. Suomessa vastaava osuus on 53 prosenttia.

Volvo on myös nopeasti siirtymässä pois polttomoottorien käytöstä. Se valmistaa viimeisen dieselkäyttöisen autonsa vuoden 2024 alkupuolella ja on lopettanut investoinnit polttomoottorien tutkimus- ja kehitystyöhön. Menneiden teknologioiden haikailun sijaan katse on tiukasti tulevaisuudessa. 

Uusimman tavoitteen saavuttaminen edellyttää CO2-päästöjen vähentämistä koko toimitusketjussa ja omissa toiminnoissa (mukaan lukien logistiikka). Niitä pyritään vähentämään 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. 

Olemme tehneet jo paljon. Jopa 69 prosenttia Volvon omista toiminnoista sai voimansa ilmastoneutraalista energiasta vuonna 2022. Tämän jälkeen Volvo on saavuttanut 100-prosenttisesti ilmastoneutraalin sähkön kaikilla tehtaillaan maailmanlaajuisesti.  

Tänä kesänä Volvosta tuli ensimmäinen kansainvälinen autonvalmistaja, joka ilmoitti siirtyvänsä fossiilisesta polttoaineesta biopolttoaineeseen 86 prosentissa mannertenvälisestä valtamerirahdista. Tämä vähentää valtamerirahdin CO2-päästöjä 84 prosentilla ja tukee tavoitetta rajoittaa autonvalmistajan toiminnallisia päästöjä. 
 

“Olemme aikaisemmin käyttäneet COP-ilmastokokouksia yhteisten ilmastotoimien puolesta puhumiseen, eikä COP28 ole tässä poikkeus”, sanoo Volvon ilmastotoimien johtaja Jonas Otterheim. “Me ja muut samanhenkiset yritykset yritämme kehittää ja tukea teknologioita, jotka poistavat hiilen teollisista prosesseista. Liittymällä FMC-ryhmään ja osoittamalla selvää edistystä yhteistyössä SSAB:n kanssa toivomme voivamme näyttää, että tämä elintärkeä siirtymä ei ole ainoastaan mahdollinen vaan jo meneillään.”

Edessä on vielä pitkä matka

COP28-ilmastokokous järjestetään syyskuussa julkaistun YK:n Global Climate Stocktake -raportin jälkimainingeissa. Raportin johtopäätös oli, että tietyistä edistysaskeleista huolimatta maailma on vielä kaukana tavoitteestaan pitää ilmaston lämpeneminen 1,5 asteessa esiteollisiin tasoihin verrattuna.  

Raportti sisältää myös suosituksia tietyille sektoreille, kuten liikenteelle. Siinä todetaan, että autoteollisuudessa polttomoottoreista luopuminen ja sähköautojen käyttö tarjoavat suurimman päästöjen vähentämispotentiaalin. Tämä johtopäätös on linjassa Volvon sähköistämistoimien kanssa siirryttäessä pois fossiilista polttoainetta käyttävistä autoista. 

Huomautuksia

  • Lausunto tähän mennessä pienimmästä Volvo -auton hiilijalanjäljestä liittyy maailmanlaajuisesti saatavilla oleviin tuotteisin, joilla on ajettu yli 200 000 kilometriä. 
  • Tavoite vähentää autokohtaisia CO2-päästöjä käsittää kaikki päästöt Volvo Carsin maailmanlaajuisessa kasvihuonekaasujen (GHG) protokollassa, lukuun ottamatta alaluokkaa “Polttoaineen ja sähkön tuotanto ja jakelu” luokassa “Myytyjen tuotteiden käyttö.” 
     

4.12.2023 

Volvo Car Finland