Volvo Cars tavoittelee kestävää kasvua uudella sähköautotehtaalla Slovakiassa

Volvo Cars tavoittelee kestävää kasvua uudella sähköautotehtaalla Slovakiassa
6. heinäkuu 2022

Uusi huipputekninen laitos on ilmastoneutraali, ja siellä valmistetaan ainoastaan sähköautoja. Tämä alleviivaa Volvon tavoitetta tulla pelkkien sähköautojen valmistajaksi vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraaliksi yritykseksi vuoteen 2040 mennessä. Tehdas lisää Volvon globaalia tuotantokapasiteettia ja auttaa vastaamaan kunnianhimoisiin kasvutavoitteisiin.

Valitsemalla Slovakian uuden tehtaan sijoituspaikaksi Volvo muodostaa eurooppalaisen tuotantokolmion, joka kattaa yhtiön suurimman myyntialueen. Volvolla on jo tehdas Länsi-Euroopassa Belgian Gentissä ja Pohjois-Euroopassa Ruotsin Torslandassa.

Uuden tehtaan investointi on 1,2 miljardin euron luokkaa ja maan hallituksen tuen odotetaan kattavan noin 20 prosenttia rahoituksesta. Tehdas sijaitsee lähellä Košicen kaupunkia Slovakian itäosassa, missä se hyötyy vakiintuneesta autoteollisuuden toimitusketjusta. Volvon uusi tehdas on viides Slovakiassa toimiva autotehdas.

Volvon tavoitteena on lähestyä 1,2 miljoonan auton vuosimyyntiä tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Siihen pyritään laajentamalla globaalia tuotantokapasiteettia Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

“Meillä on selkeä tavoite tulla pelkkien sähköautojen valmistajaksi vuoteen 2030 mennessä”, Volvon pääjohtaja Jim Rowan kertoo. “Laajentuminen Euroopassa, joka on suurin myyntialueemme, on kriittistä sähköistämishankkeemme ja jatkuvan kasvun kannalta. Olen erittäin iloinen, kun voimme laajentaa Volvon tuotantokapasiteettia Slovakiaan, ja haluan toivottaa uudet kollegat ja kumppanit mukaan yhteiselle matkallemme.”

“Arvostan Volvon päätöstä rakentaa uusi tehdas Slovakiaan. Volvon tehdas on meille erittäin tärkeä, sillä se parantaa alueen sosiaalista ja taloudellista tilannetta. Lisäksi siellä valmistetaan pelkkiä sähköautoja, mikä antaa Slovakian autoteollisuudelle kilpailullista etua uudella ekologisella aikakaudella”, Slovakian pääministeri Eduard Heger sanoo.

“Olen henkilökohtaisesti mielissäni siitä, että Slovakia on onnistunut voittamaan tämän valtavan investoinnin, joka tuo kehitystyötä ja monia työpaikkoja Slovakian itäosiin. Uusia suoria ja epäsuoria työmahdollisuuksia syntyy runsaasti”, Slovakian talousministeri Richard Sulik toteaa.

Košicen-tehtaan rakennustöiden on määrä alkaa vuonna 2023. Laitteet ja tuotantolinjat asennetaan vuoden 2024 aikana. Uuden sukupolven täyssähköisten Volvo -autojen tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuonna 2026.

Volvon tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalit valmistustoiminnot vuoteen 2025 mennessä, ja tämän linjauksen mukaisesti uudessa tehtaassa käytetään vain ilmastoneutraalia energiaa. Se on optimoidun asettelun ja logistiikan ansiosta edelläkävijä kestävän kehityksen mukaisten premium-sähköautojen tuotannossa. Volvo tavoittelee korkeimpia globaaleja energia- ja ympäristötehokkuuden standardeja.

Košice tarjoaa hyviä logistiikka- ja kuljetusyhteyksiä muuhun Eurooppaan ja mahdollisuuksia hyödyntää hyvää alihankkijakantaa. Slovakian hallituksen tarjoamat kannustimet ovat myös olleet tärkeässä roolissa, kun tehdas päätettiin sijoittaa Košicen kaupunkiin.

Tehtaassa voidaan valmistaa jopa 250 000 autoa vuodessa, ja sen odotetaan luovan useita tuhansia uusia työpaikkoja alueelle. Tontti mahdollistaa tehtaan laajentamisen tulevaisuudessa.

“Odotamme innolla tilaisuutta toivottaa uusia jäseniä Volvon Košicen-tiimiin ja maailmanlaajuiseen Volvo -perheeseen. Haluamme luoda uusia yhteistyökumppanuuksia alueella”, Volvon operatiivinen johtaja Javier Varela sanoo. “Uusi tehdas on moderni työpaikka, jossa painotetaan kestävää kehitystä ja turvallisuutta.”

Košicen-tehdas on Volvon ensimmäinen uusi tuotantolaitos Euroopassa lähes 60 vuoteen. Torslandan-tehdas avattiin vuonna 1964 ja Gentin-tehdas vuotta myöhemmin. Yhdessä nämä tehtaat voivat valmistaa 600 000 autoa vuodessa.

6.7.2022 

Volvo Car Finland