Volvo Cars pudotti uusia autoja 30 metristä pelastustyöntekijöiden koulutusta varten

Volvo Cars pudotti uusia autoja 30 metristä pelastustyöntekijöiden koulutusta varten
13. marraskuu 2020

Volvo otti käyttöön äärimmäiset menetelmät simuloidakseen erittäin vakavissa kolareissa syntyviä törmäysvoimia ja auttaakseen pelastustyöntekijöitä valmistautumaan kaikkiin mahdollisiin onnettomuustilanteisiin. Uudet testimenetelmät menivät tavallista törmäystestausta paljon pidemmälle: Volvo pudotti uusia autoja monta kertaa nosturista 30 metrin korkeudesta.

Menetelmä synnytti autoihin riittävästi vaurioita, jotta sillä voitiin simuloida vakavimmissa kolaritilanteissa aiheutuvia vahinkoja. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi yhden auton erittäin suuressa nopeudessa tapahtuva onnettomuus tai onnettomuus, jossa auto osuu suurella nopeudella kuorma-autoon, tai onnettomuus, jossa autoon kohdistuu voimakas isku sivulta.

Näissä onnettomuustilanteissa autossa olevat ihmiset ovat todennäköisesti kriittisessä tilassa. Tärkeintä on saada heidät ulos autosta ja sairaalaan mahdollisimman nopeasti. Pelastushenkilökunta käyttää tavallisesti hydraulisia työkaluja vapauttaakseen autossa olijat. Pelastajat puhuvat usein ”kultaisesta tunnista”. Heidän täytyy irrottaa ja saada potilas sairaalaan tunnin kuluessa onnettomuudesta.

“Olemme tehneet läheistä yhteistyötä ruotsalaisten pelastuspalvelujen kanssa jo usean vuoden ajan. Meillä on sama päämäärä: haluamme tehdä maanteistä turvallisempia kaikille. Toivomme, että kenenkään ei tarvitse kokea vakavia onnettomuuksia, mutta kaikkia tilanteita ei voi välttää. Siksi on tärkeää, että käytössämme on keinoja pelastaa ihmishenkiä vaikeimmissakin onnettomuuksissa”, sanoo Volvon liikenneonnettomuustutkimusryhmän tutkija Håkan Gustafson.

Kaikki tulokset onnettomuuksista ja pelastustöistä kootaan laajaan tutkimusraporttiin. Tämä raportti on vapaasti muiden pelastuspalvelujen käytettävissä, mikä auttaa niitä hyötymään löydöksistä ja kehittämään omaa toimintaansa.

Pelastuspalvelut saavat tavallisesti koulutusajoneuvonsa romuttamoilta, joten nämä autot ovat yleensä jopa kaksikymmentä vuotta vanhoja. Nykyaikaisten ja yli viisitoista vuotta sitten valmistettujen autojen välillä on suuria eroja teräksen lujuudessa, turvakehikon rakenteessa ja kokonaiskestävyydessä. Uudet Volvot on valmistettu erittäin lujasta teräksestä.

Tämän vuoksi pelastuspalvelujen on jatkuvasti päivitettävä tietojaan uusista autoista ja arvioitava prosessejaan, jotta ne voivat kehittää uusia pelastustekniikoita. Näissä koulutuksissa on kyse elämästä ja kuolemasta. Siksi Volvokin päätti viedä törmäystestauksen uudelle tasolle.

“Teemme tavallisesti törmäystestejä vain laboratoriossa, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun pudotimme autoja nosturista. Tiesimme, että autojen muodonmuutokset olisivat rajuja testin jälkeen, mutta halusimme antaa pelastajille todellisen haasteen”, Håkan Gustafson sanoo.

Nosturista pudotettiin yhteensä kymmenen eri mallista Volvoa useita kertoja. Volvon turvallisuusinsinöörit tekivät ennen pudotusta tarkkoja laskelmia siitä, kuinka suurelle paineelle ja voimalle kunkin auton tulisi altistua, jotta haluttu vauriomäärä saavutettaisiin.

Katso videot täältä

 

13.11.2020 

Volvo Car Finland 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
[email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/