Volvo Cars ja POC kehittävät maailman ensimmäisen auton ja pyöräilykypärän välisen törmäystestin

Volvo Cars ja POC kehittävät maailman ensimmäisen auton ja pyöräilykypärän välisen törmäystestin
4. kesäkuu 2019

Autoturvallisuuden suunnannäyttäjä Volvo aloittaa yhteistyön turvallisuutta painottavan ruotsalaisen urheilumerkki POC:n kanssa kehittääkseen ensimmäisenä maailmassa pyöräilykypärien ja autojen välisiä törmäystestejä. Testit ovat osa mullistavaa uutta tutkimushanketta, jonka tavoitteena on suojata paremmin pyöräilijöitä

Yhteistyö on tuorein esimerkki Volvon johtavasta asemasta turvallisuuskehitystyössä ja autonvalmistajan tavoitteesta parantaa kaikkien tiellä liikkujien liikenneturvallisuutta tietotaitoaan jakamalla.

Polkupyörien ja autojen väliset onnettomuudet voivat usein johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan, minkä vuoksi Volvolla on selkeä strategia tällaisten onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Aktiivisilla turvallisuustekniikoilla on tässä merkittävä rooli.

Pyöräilijöiden havaitsemistoiminto automaattisella täysjarrutuksella käyttää auton kameroita ja tutkia pyöräilijöiden havaitsemiseksi, varoittaa kuljettajaa törmäysvaarasta ja jarruttaa tarvittaessa automaattisesti. Järjestelmä on Volvon turvallisuusvision mukainen jatke automaattiselle hätäjarrutusjärjestelmälle ja jalankulkijoiden havaitsemistoiminnolle.

Volvon ja POC:n tutkimusprojekti sisältää useita erityisiä törmäystestejä Volvon turvallisuustutkimuskeskuksessa Göteborgissa, Ruotsissa. Se on osa laajempaa hanketta, jolla pyritään ymmärtämään paremmin pyöräilijöiden onnettomuuksissa kärsimiä pitkäkestoisia vammoja ja niiden eri tyyppejä.

Törmäystestinuket käyttävät testien aikana POC:n pyöräilykypäriä. Nuket laukaistaan testialustasta paikallaan olevan Volvo -auton konepellin eri alueita kohti eri nopeuksilla ja kulmissa. Testit perustuvat olemassa oleviin jalankulkijan pään suojausta koskeviin testimenettelyihin. Näin Volvo ja POC voivat vertailla suoraan kypärän vaikutuksia törmäyksessä.

Nykyiset pyöräilykypärien testimenetelmät ovat melko alkeellisia, ja niissä kypärät vain pudotetaan eri korkeuksista tasaiselle tai kaltevalle pinnalle. Ne eivät ota huomioon ajoneuvon ja polkupyörän välisiä onnettomuuksia. Volvon ja POC:n projekti pyrkii edistämään monipuolisempia testejä.

Tutkimusprojektista kerätyt tiedot auttavat POC:tä tekemään kypäristään turvallisempia ja paremmin suojaavia auton ja polkupyörän välisessä onnettomuudessa. Testit tarjoavat myös arvokasta tietoa Volvolle tämäntyyppisistä onnettomuuksista.

– Tämä projekti POC:n kanssa on hyvä esimerkki uraa uurtavasta turvallisuustyöstämme. Kehitämme usein uusia testimenetelmiä haastavia liikennetilanteita varten. Tavoitteemme ei ole vain noudattaa pakollisia säädöksiä tai läpäistä testejä. Haluamme mennä pidemmälle ja kehittää aitoja liikennetilanteita hyödyntämällä teknologiaa, joka parantaa kaikkien turvallisuutta, kertoo Malin Ekholm, Volvon turvallisuuskeskuksen johtaja ja yksi yhtiön johtavista turvallisuusinsinööreistä.

POC on voittanut yli 60 kansainvälistä palkintoa turvallisuudesta, innovaatiosta ja suunnittelusta, ja sillä on vankka maine perinteiden haastajana ja uuden tutkimuksen, tieteen ja innovaation soveltajana. Yhtiö haluaa tuoda esiin uusia tapoja vähentää onnettomuuksia.

– Aivan kuten Volvolla, turvallisuus on toimintamme keskipiste, joka ohjaa ajatteluamme ja innovaatioitamme. Työskentelemällä läheisesti eri tieteenalojen johtajien kanssa POC Labissa näytämme tietä uusille turvallisuusajatuksille. Standardit ovat välttämättömiä, mutta ne eivät saa rajoittaa halukkuutta mennä parametreja pidemmälle uusien ja parempien suojaavien keinojen löytämiseksi, sanoo POC:n tuotekehitysjohtaja Oscar Huss.

Volvo on viime vuosina keskittynyt suojaamaan myös autojen ulkopuolella olevia ihmisiä. Se esitteli automaattijarrutuksella varustetun jalankulkijoiden havaitsemistoiminnon vuonna 2010 ja vastaavan pyöräilijöiden havaitsemistoiminnon vuonna 2013. Molemmat tekniikat ovat vakiona* kaikissa Volvo -autoissa osana City Safety -pakettia, ja ne ovat auttaneet parantamaan yleistä liikenneturvallisuutta.

Volvo ja POC tekivät aikaisemmin yhteistyötä pilottihankkeessa, jonka tarkoituksena oli muodostaa yhteys pyöräilykypärien ja autojen välille onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

*Lisävarusteena Volvo V40 ja Volvo V40 Cross Country -malleissa.

Huomautuksia toimittajille  

Tämä tutkimusprojekti on osa laajempaa projektia, jolla pyritään ymmärtämään pyöräilijöiden kärsimien pitkäkestoisten vammojen tyyppejä ja kehittää suojaavia menetelmiä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Suuremmassa projektissa ovat mukana Volvo, POC, KTH Royal Institute of Technology, MIPS sekä Autoliv. Projektia on rahoittamassa myös Vinnova. Tutkimusprojektin tulokset tulevat myöhemmin julkisiksi. 

POC Lab on POC:n tiedefoorumi, joka tuo yhteen eri alojen ja lääketieteen asiantuntijoita, jotka auttavat POC:tä varmistamaan, että sen kehittämät suojaavat ratkaisut ovat markkinoiden luotettavimpia ja edistyneimpiä.

Katso video täältä

3.6.2019 

Volvo Car Finland 
Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari, [email protected], puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: 
www.media.volvocars.com 

www.volvocars.fi 
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/