Volvo Cars ensimmäinen autonvalmistaja, joka liittyy SteelZero-aloitteeseen

Volvo Cars ensimmäinen autonvalmistaja, joka liittyy SteelZero-aloitteeseen
6. kesäkuu 2022

Liittymällä SteelZeroon Volvo sitoutuu tiukkoihin CO2-pohjaisiin teräksen valmistusvaatimuksiin vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä kaiken tuotetun teräksen nettopäästöjen tulee olla nollatasolla, mikä on linjassa yhtiön tavoitteen kanssa saavuttaa täysi ilmastoneutraalius vuoteen 2040 mennessä.

Teräksen tuotanto on merkittävä CO2-päästöjen lähde autoteollisuudessa. Se käsitti keskimäärin 33 prosenttia kaikista uusien Volvojen tuotantoon vuonna 2021 liittyvistä päästöistä. Maailmanlaajuisesti teräksen tuotanto vastaa noin 7 prosentista kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

“Kestävä lähestymistapa teräksen valmistukseen ei ole hyvä uutinen vain ympäristölle – se on myös hyvää liiketoimintaa, sillä se rajoittaa altistusta tuleville ilmastoriskeille ja säädöksille”, Volvon hankintajohtaja Kerstin Enochsson sanoo. “Olemme iloisia voidessamme liittyä SteelZero-aloitteeseen ja tukea sen tavoitteita muuttaa koko terästeollisuutta. Viestimällä suuresta tarpeesta vastuullisesti tuotetulle vähähiiliselle ja hiilettömälle teräkselle haluamme vauhdittaa tämän materiaalin toimituksia sektorillamme.”

Climate Groupin teollisuusjohtaja Jen Carson toteaa seuraavaa: “Volvo Carsin liittyminen SteelZero-aloitteeseen antaa tärkeän viestin vähä- ja nollapäästöisen teräksen kysynnästä. Tämä on merkittävä hetki autoteollisuudelle, jolla on keskeinen rooli teräksen tuotannon päästöjen vähentämisessä. Vähähiilisen teräsmarkkinan luomisen tukeminen auttaa koko sektoria saavuttamaan omat nollatavoitteensa ja valmistamaan tuotteita, jotka ovat aidosti ilmasto-ohjelman mukaisia.”

SteelZero-aloitteen käynnisti Climate Group yhdessä ResponsibleSteelin kanssa, joka on teräksen standardi- ja sertifiointielin, johon Volvo on myös liittynyt. Volvo saa ResponsibleSteelin kautta luotettavaa, kolmannen osapuolen vahvistamaa ja tarkastamaa tietoa teräksen toimitusketjusta ja siihen liittyvästä kestävästä kehityksestä. Tämä auttaa autonvalmistajaa varmistamaan, että teräs tuotetaan vastuullisesti.

CO2-vähennysten lisäksi ResponsibleSteel keskittyy myös muihin tärkeisiin osa-alueisiin teräksen toimitusketjussa, kuten työ- ja ihmisoikeuksiin, yhteistyöhön paikallisten yhteisöjen kanssa, veden käyttöön ja biodiversiteettivaikutuksiin.

SteelZero on viimeisin aloite, jolla Volvo puuttuu yhteen autonvalmistuksen suurimmista CO2-päästöjen lähteistä. Volvo ilmoitti viime vuonna yhteistyöstä ruotsalaisen teräsvalmistajan, SSAB:n, kanssa. Yritykset tutkivat yhdessä fossiilivapaan, korkealaatuisen teräksen kehittämisen mahdollisuuksia autoteollisuuden tarpeisiin SSAB:n HYBRIT-hankkeen kautta.

Volvo on ensimmäinen autonvalmistaja, joka työskentelee SSAB:n ja HYBRITin kanssa kunnianhimoisessa ja edistyksellisessä projektissa kehittää fossiilivapaata terästä. HYBRITin tavoitteena on korvata koksihiili, jota on perinteisesti tarvittu rautamalmipohjaisessa teräksen valmistuksessa, fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä. Lopputuloksen odotetaan olevan maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräksen valmistusteknologia, jolla ei ole käytännössä lainkaan hiilijalanjälkeä.

Volvon tavoite tulla ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä on osa perusteellista ilmastosuunnitelmaa, joka on yksi autoteollisuuden kunnianhimoisimmista. Volvo haluaa olla ainoastaan täyssähköautojen valmistaja vuoteen 2030 mennessä ja suunnittelee tuovansa markkinoille täysin uuden täyssähköautojen tuoteperheen tulevina vuosina.

Yhtiön sähköistämissuunnitelmat ovat osa tavoitetta vähentää autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana. Tähän sisältyy toimitusketjun hiilipäästöjen vähentäminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Omissa toiminnoissaan Volvo tavoittelee ilmastoneutraalia valmistusta vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt Volvon tehtaat Euroopassa toimivat täysin puhtaalla sähköllä, ja Torslandan tehdas Ruotsissa on täysin ilmastoneutraali. Muualla maailmassa tehtaat Kiinan Chengdussa ja Daqingissa saavat voimansa ilmastoneutraalista sähköstä.

Volvo esitteli viime vuonna hiilelle sisäiseksi hinnaksi 1 000 Ruotsin kruunua jokaista hiilipäästötonnia kohti koko liiketoiminnassaan. Se on ensimmäinen autonvalmistaja, joka on ottanut tällaisen mekanismin käyttöön kaikissa toiminnoissaan. Tavoitteena on varmistaa organisaation valmius tulevia säädöksiä varten, sillä Volvo ennustaa, että useammat hallitukset ottavat hiilen hinnoittelun käyttöön tulevina vuosina.

Hinnoitteluohjelman alaisuudessa jokainen autoprojekti käy läpi kestävän kehityksen tarkistuksen, ja CO2-kustannus määrätään jokaiselle odotetulle hiilipäästötonnille auton elinkaaren ajalta. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen automalli on kannattava vaativankin hiilihinnoitteluohjelman puitteissa ja että projektiin ja hankintaan liittyviä päätöksiä voidaan ohjata kohti kestävintä vaihtoehtoa.

Lisätietoja toimittajille

  • SteelZerossa mukana olevat yritykset sitoutuvat pitkällä aikavälillä 100-prosenttisesti fossiilivapaan teräksen hankintaan vuoteen 2050 mennessä, minkä lisäksi teräksen hankinnasta 50 prosentin tulee vuoteen 2030 mennessä täyttää vähintään yksi seuraavista kriteereistä:
    • Teräs tuotetaan tehtaassa, jossa sen omistaja on määrittänyt ja julkistanut sekä pitkäkestoisen päästövähennysohjelman että keskipitkän aikavälin, tieteeseen perustuvan kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen (Science Based Targets Initiativen tai vastaavan hyväksymä tavoite täyttää väliaikaisen vaatimuksen)
    • ResponsibleSteel-sertifioitu teräs tai vastaava
    • Vähäpäästöinen hiiliteräs, jonka määritetty päästöintensiteetti ottaa huomioon elinkaaren lopun hylkytavaran osuuden
  • Volvon ilmastoraportoinnissa viitataan aina CO2-ekvivalentteihin (CO2e), mikä sisältää kaikki kasvihuonekaasut

6.6.2022 

Volvo Car Finland