Volvo Cars avaa uuden 700 työpaikkaa luovan teknologiakeskuksen Tukholmaan

Volvo Cars avaa uuden 700 työpaikkaa luovan teknologiakeskuksen Tukholmaan
15. maaliskuu 2022

Teknologiakeskus on laajennus Volvon nykyisestä Tukholman-toimipisteestä, ja se perustuu autovalmistajan osaamiselle verkkoasioinnin ja ohjelmistotuotekehityksen osa-alueilla, jotka ovat keskeisiä tekijöitä Volvon jatkuvassa muutostyössä. Laajennus tukee Volvon vahvaa kasvua sekä vuosikymmenen puolivälin tavoitteita laajentaa digitaalista toimintaa ja kehittää vähintään puolet ohjelmistoista yrityksen sisällä.

Volvo houkuttelee satoja uusia tiiminjäseniä eri puolilta maailmaa teknologiakeskukseensa. Tukholmassa on syntynyt useita maailmanlaajuisesti menestyneitä teknologiayrityksiä, ja sillä on vetovoimaa kansainvälisten teknologiapiirien keskuudessa.

“Ihmiset, joilla on oikea pätevyys ja arvot, ovat ratkaisevassa roolissa tavoitteidemme saavuttamisessa. Siksi perustamme uuden teknologiakeskuksen Tukholmaan. Kaupunki on erittäin suosittu teknologiaosaajien keskuudessa, ja haluamme luoda innovatiivisen, luovan ja yhteisöllisen työpaikan, joka houkuttelee ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Prosessi on jo käynnistynyt, ja etsimme parhaillaan uusia tiiminjäseniä, jotka vievät yhtiötämme eteenpäin”, Volvon yritystoimintojen johtaja Hanna Fager sanoo.

“Sen lisäksi, että teemme autoistamme turvallisempia teknologian avulla ja ympäristöystävällisempiä sähköistämisellä, haluamme muuttaa auton omistajuuskokemuksen henkilökohtaisemmaksi. Siksi investoimme tuotteisiin ja teknologiaan ja laajennamme toimintojamme Tukholmassa. Keskitymme uusien tiimiläisten kanssa tuotehallintaan, ohjelmistosuunnitteluun ja käyttäjäkokemukseen”, Volvon tuotepäällikkö Henrik Green toteaa.

Volvo siirtää ohjelmistokehityksen yrityksen sisälle saavuttaakseen digitaaliset tavoitteensa. Autoja arvioidaan enenevissä määrin ohjelmistojen perusteella perinteisten ominaisuuksien sijaan. Valmistaakseen parhaita ohjelmistoja ja autoja ja hyötyäkseen aidosti sisäisestä ohjelmistojen kehitystyöstä Volvo keskittää tietojenkäsittelyn täyssähköautoissaan tehokkaaseen ydinjärjestelmään. Tämä auttaa Volvoa esittelemään jatkossa uusia ohjelmistoja ja ominaisuuksia asiakkaille automaattisten langattomien päivitysten kautta, jolloin autoista tulee ajan myötä entistä parempia.

Teknologiakeskuksen työtila uudistetaan myöhemmin tänä vuonna, ja keskus toimii myös tukikohtana Volvon liiketoiminnoille laajemmalla Tukholman alueella.

15.3.2022 

Volvo Car Finland