Asiakastiedote

Bilia Oy Ab:n suunnitelma asiakkaiden lähikontaktien tosiasialliseen välttämiseen (Tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma)

Suunnitelma tilojen käytöstä

Tartuntatautilain 58 d § 1 momentissa tarkoitettu päätös velvoittaa toimijoita ja tilanhaltijoita järjestämään tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

Tilojen asiakaspaikka-  tai tilajärjestelyt

Bilia Oy Ab:n tiloissa asiakasmäärää ei ole tarve erikseen rajoittaa, sillä turvallinen asiointi pystytään takaamaan säilyttämällä turvaetäisyydet ja lähikontakteja pystytään näin välttämään. Bilian henkilöstö on myös velvoitettu käyttämään kaikissa asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia. Suosittelemme myös asiakkaillemme kasvomaskin käyttöä asiakaspalvelutilanteissa.

Automyynnin tiloissa asiakaspaikat ovat yli 2 metrin etäisyydellä toisistaan, samoin automyyjän työpisteellä asioidessaan asiakas pystyy pitämään turvaetäisyyden. Autojen luovutusten yhteydessä myyjä käy asioita läpi asiakkaalle tarvittaessa auton ulkopuolelta ja hallintalaitteet pyritään käymään läpi niin, että oleskelu yhtä aikaa auton sisällä lähietäisyydellä olisi alle 15 minuuttia.

Huoltokorjaamoilla asioidessa asiakkaat asioivat omamekaanikkojen kanssa säilyttäen 2 metrin turvaetäisyydet, asiointi on usein myös lyhytaikaista eli alle 15 minuuttia kerrallaan. Vauriokorjaamon asiakaspalvelutiskeillä on suojapleksit.

Lisäksi infopisteillä ja huollon/varaosien asiakaspalvelutiskeillä on suojapleksit. Näissä asiointi on yleensä myös lyhytaikaista eli alle 15 minuuttia kerrallaan.

Bilian tiloissa asiakkaiden liikkumista ohjataan kyltein ja turvavälitarrojen avulla. Sisäänkäyntien yhteydessä on infotaulut, kuinka asioida turvallisesti Biliassa. Lisäksi Bilian internetsivuilla on ohjeistus asiointiin korona-aikana.

Muuta huomioitavaa

Asiakkaille tarjotaan kaikkien sisäänkäyntien yhteydessä mahdollisuus käsidesin käyttöön sekä kasvomaski. Lisäksi asiakkaiden on mahdollista tehostaa käsihygieniaa pesemällä kädet saippualla asiakas-wc -tiloissa.

Jonotustilanteita tulee harvoin, esim. huollon asiakaspalvelutiskillä. Tällöin asiakkaat pystyvät jonottamaan avarassa tilassa niin, että turvaväli 2 metriä säilyy.

Biliassa on tehostettu siivousta, etenkin wc-tilojen ja kosketuspintojen puhdistamista tehdään aktiivisesti. Olemme myös ohjeistaneet henkilöstöämme autojen desinfiointiin koeajojen ja huoltojen yhteydessä. Lisäksi maksupäätteet desinfioidaan käytön jälkeen. Edellytämme myös henkilökunnaltamme erittäin hyvää käsihygieniaa.

Tämän suunnitelman toteutumista seurataan ja valvotaan kaikissa Bilian toimipisteissä ja suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa viranomaisohjeita noudattaen.

Vantaalla 3.3.2021